خدمات رژیم VIP

خدمات ارائه شده در دوره ویزیت آنلاین VIP

  • برگزاری ویزیت آنلاین VIP از طریق نرم افزار کلینیک رژیم درمانی نوین : ۳ بار ویزیت آنلاین در طی دوره درمانی با دکتر فرشچی
  • دریافت ۴ رژیم و برنامه غذایی در طی یک دوره درمانی ( دو ماه و نیم تا سه ماه)
  • دسترسی آنلاین در هر جا و هر زمان به پروفایل خود شامل رژیم‌های غذایی، پر نمودن فرم بازخورد رژیم
  • ارائه راهکارهای رفتاری و نیز بررسی سیر پیشرفت شما در طی دوره درمانی در ارتباط با مشاور و پشتیبان
  • امکان دریافت فایل دستور آزمایش از طریق کامپیوتر شخصی ، لب تاپ و نیز موبایل پس از اتصال به وب سایت کلینیک و نیز بارگذاری جواب آزمایش در پروفایل خود
  • استفاده از امکانات سایت شامل ابزارهای شمارش کالری و محتویات مواد غذایی و نیز انواع متنوع ورزش و فعالیت بدنی
  • دریافت هفته‌نامه رژیم درمانی نوین، شامل: اخبار ومقالات جدید، راهکارهای شیوه زندگی سالم، داستان افراد موفق، دستور آشپزی رژیمی
  • عضویت در شبکه‌های اجتماعی رژیم درمانی نوین شامل: تلگرام، اینستاگرام و توئیتر و …و دریافت اخبار ، مقالات مرتبط و نیز راهکارهای افزایش انگیزه و مداومت در ادامه رژیم
  • در پایان دوره درمانی شما یک فیدبک از میزان موفقیت و توصیه برای آینده رژیم‌های کنترلی را دریافت می نمایید.
  • در صورت نیاز و یا علاقه شما به ادامه، ما به شما پیشنهاد یک دوره درمانی دیگر را می‌دهیم ، که مراحل ثبت نام آن مانند دوره اولیه می‌باشد.

ثبت نام ویزیت آنلاین VIP