ساده و قابل اجرا

مشکلات غذایی افراد با هم متفاوت می باشد، سبد غذایی خانوده ها با هم فرق دارد. در رژیمهای غذایی از پیش تهیه شده ، برنامه غذایی پیشنهادی با مشکلات رژیم گیرندگان مطابقت نداشته ، از طرف دیگر استفاده از غذاهایی که گاه از آن متنفر می باشند و یا جزو سبد غذایی شان نمی باشد ، باعث می شود تا آنان روزشماری نمایند که به شیوه قبلی زندگی خود بازگردند، این چیزی نخواهد بود جز شکست رژیم !!! پس گزارش برنامه غذایی شما بمدت یک هفته اولین کاری است که کمک خواهد نمود مشکلات بالا کاهش یابد، این گزارش اصطلاحا تقویم غذایی نامیده میشود. هرچه این گزارش دقیقتر باشد ، ما را در نوشتن رژیم غذایی شما بطور دقیق بیشتر یاری خواهد نمود.

در رژیم غذایی نوین :

  • بررسی تقویم غذایی فرد به مدت یک هفته برای آشنایی با مشکلات و سبد غذایی خانواده
  • تنظیم برنامه غذایی به طور انفرادی و توجه به غذاهایی که فرد از آن متنفر و یا در خانوده استفاده نمی نمایند.
  • ایجاد تنوع غذایی و تنظیم رژیم های غذایی
  • تنظیم رژیم غذایی بعدی بر اساس توجه به هوسها، ناپرهیزی و مشکلات رژیم غذایی قبلی
  • دادن حق انتخاب و تنظیم غذای وعده های اصلی در طی روزهای هفته
  • دادن حق انتخاب تنقلات و فست فودها پس از رژیمهای اولیه بصورت نوبتی و متناسب با شیوه زندگی

توجه به نکات رفتاری برای تغییر عادات ناصحیح و جایگزینی عادات درست غذایی

ثبت نام و دریافت رژیم