مراحلی از زندگی خانم‌ها (مانند: یائسگی)، شرایط فیزیولوژیک (مانند: دوران بارداری) و نیز بیماری‌های ویژه زنان (مانند سندرم تخمدان پلی کیستیک)، مراقبت‌های تغذیه‌ای و نیز رژیم غذایی ویژه‌ای را می‌طلبد. در کلینیک زنان در “دانشنامه رژیم درمانی نوین” ، سعی شده است اطلاعات علمی لازم به همراه مقالات مرتبط با موضوع برای افزایش آگاهی هموطنان ارائه گردد.

شما می‌توانید برای استفاده از خدمات رژیم درمانی برای این گروه‌های خاص ثبت‌نام نمایید.

ثبت‌نام جلسات رژیم درمانی نوین