اصول رژیم نوین

برای کاهش وزن پایدار و سالم توجه ما فقط به مواد غذایی نمی‌باشد، بلکه برنامه  رژیم درمانی نوین برای ایجاد عادات سالم غذایی بر ۴ پایه اساسی استوار می‎باشد.

تغییر رفتارهای نادرست که منجر به چاقی می‌شود:

  • انتخاب غذاهای مناسب با سلامتی و مطابق با سبد غذایی خانوادگی

توجه به میزان کالری دریافتی و نیز میزان پروتئین، چربی و انواع قند و کربوهیدراتهای در طی وعده‌های غذایی نیز دارای اهمیت ویژه در کنترل وزن و حفظ سلامتی می‌باشد. شما در طی دوره های درمانی با انواع مواد غذایی آشنا می‌شوید و خواهید آموخت که چگونه از انواع گروه‌های غذایی به میزان مناسب بهره برداری نمایید. دوام رژیم غذایی و پایدار نمودن وزن قطعا به میزان همخوانی رژیم با سبد غذایی خانواده دارد. لذا بایستی نهایت سعی بعمل آید که سفره شما با سفره غذایی خانواده هماهنگی داشته تا برنامه جدید غذایی شما پایدار وزن کاهش یافته ماندگار گردد.

  • ورزش و افزایش فعالیت بدنی

ورزش و فعالیت بدنی جزء لاینفک برنامه کاهش وزن می‌باشد ، چرا که حتی افراد با وزن طبیعی نیز برای سلامتی خود نیاز به فعالیت بدنی روزانه دارند. برای افراد مبتلا به افزایش وزن ، فعالیت بدنی نه تنها برای کاهش وزن بلکه برای ثابت نگه‌داشتن وزن نقش اساسی دارد. منظور از فعالیت بدنی فقط رفتن به ورزشگاه‌ها و ورزش سنگین حرفه‌ای نیست. بلکه با برنامه منظم حتی در محل کار وزندگی نیز میسر می‌باشد.

  • خانواده و محیط زندگی حمایت کننده

تغییر شیوه زندگی برای حفظ سلامتی نیاز به کار تیمی دارد که نفر اول آن خود فرد ، سپس حمایت‌ها و همکاری خانواده ودر نهایت متخصص تغذیه خواهد بود، نتیجه مطلوب وقتی حاصل می‌شود که این گروه بصورت یک تیم هماهنگ انجام وظیفه نمایند.

اصول رژیم درمانی نوین

  • اصلاح شیوه زندگی

اصلاح شیوه زندگی، تغییر عادات و رفتارهای نادرست تغذیه ای که منجر به چاقی می‌شود.