چرا رژیم نوین موثر است؟

برنامه ما برای کاهش وزن موثر خواهد بود، چرا که این برنامه فقط یک رژیم غذایی نیست. یعنی در این برنامه فقط به انرژی و محتوای مواد غذایی توجه نمی شود. شما در طی دوره های درمانی آموزش خواهید دید که چگونه:

  • درست بخورید و از غذاها لذت ببرید؟
  • رفتارهایی که منجر به چاقی می شود را تغییر دهید؟
  • فعالیت بدنی خود را تنظیم نمایید؟
  • وسوسه هایی که منجر به پراشتهایی بدون دلیل می گردد را کنترل نمایید؟
  • وزن کاهش یافته خود را ثابت نگاه دارید؟