چرا رژیم نوین موثر است؟

  1. خانه
  2. چرا رژیم نوین موثر است؟

برنامه ما برای کاهش وزن موثر خواهد بود، چرا که این برنامه فقط یک رژیم غذایی نیست. یعنی در این برنامه فقط به انرژی و محتوای مواد غذایی توجه نمی شود. شما در طی دوره های درمانی آموزش خواهید دید که چگونه:

  • درست بخورید و از غذاها لذت ببرید؟
  • رفتارهایی که منجر به چاقی می شود را تغییر دهید؟
  • فعالیت بدنی خود را تنظیم نمایید؟
  • وسوسه هایی که منجر به پراشتهایی بدون دلیل می گردد را کنترل نمایید؟
  • وزن کاهش یافته خود را ثابت نگاه دارید؟