چرا دوره های درمانی نه رژیم های سریع چند روزه؟

هدف ما ایجاد کاهش وزن پایدار و رسیدن به وزن طبیعی بدون عوارض می باشد. شاید شما رژیمهای متعددی را تجربه کرده و یا از آن اطلاع داشته باشید که ادعای کاهش وزن در مدت چند روز را دارند. این ادعاها اگر هم درست باشد دو عارضه جدی را به همراه دارد:

  • بازگشت سریع در کمتر از چند روز
  • عوارض جدی برای سلامتی (کم خونی، افتادگی پوست، ضعف و بی حالی و ریزش مو شدید)

درمان چاقی و بیماریهای متابولیک شاید با خیلی از بیمارهای دیگر متفاوت باشد، چرا که مانند یک عمل جراحی و یا یک عفونت که با آنتی بیوتیک مداوا گردد، نمی باشد. افزایش وزن مشکلی نیست که یک روزه ایجاد شده باشد، که یک روزه حل گردد. از طرف دیگر شما برای کاهش وزن و نگاه داشتن وزن طبیعی همیشه نیازمند یک برنامه غذایی ثابت و یک متخصص تغذیه که همه چیز را به شما دیکته نماید، نمی باشید.

در طی دوره های درمانی چه خواهیم کرد؟

  • شناسایی رفتارهای غذایی نادرست شما و تغییر این رفتارها، در طی یک مدت زمان مشخص، بصورتی که بصورت عادت و ملکه ذهنی شما در آید.
  • تجربه چند برنامه غذایی که الگوی جابجایی مواد غذایی پس از طی این دوره ها خواهد بود.
  • ترغیب و افزایش فعالیت بدنی در طی یک برنامه
  • جوابگویی به مشکلات و عوارض احتمالی رژیمهای غذایی در اسرع وقت
  • بررسی و درمان علل احتمالی هورمونی و متابولیک چاقی

و خلاصه همراهی شما برای تغییر شیوه زندگی