پیشگیری از برگشت وزن بعد از درمان چاقی

متاسفانه برگشت وزن فرایند معمولی است و ربطی به نوع روش انتخاب شده برای درمان چاقی ندارد . ولیکن این بدان معنا نیست که تلاش برای کاهش وزن امری بیهوده و پوچ است .

یکی از بهترین راهها برای جلوگیری از برگشت وزن داشتن فعالیت بدنی منظم است . حساب میزان فعالیت بدنی روزانه خود را داشته باشید چراکه می تواند کمک به حفظ انگیزه در شما کند . ازآنجا که بعد از کاهش وزن از قوای جسمانی بهتری برخوردار هستید از پزشک خود در رابطه باافزودن دیگر فعالیتها به برنامه فعالیت بدنی خود و نیز چگونگی افزایش زمان ورزش و فعالیت بدنی خود سوال کنید .
بایستی همیشه در مورد وزن خود گوش به زنگ و هوشیار باشید . ترکیبی از یک رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی بهترین راه برای کاهش وزن و حفظ آن به مدت طولانی هستند . چنانچه از داروهای کاهش وزن استفاده می کنید این امکان وجود دارد که بعد ار قطع مصرف آن وزن کاهش یافته برگردد  نکته مهم آنست که حتی بعد از انجام اعمال جراحی کاهش وزن،  در صورتی که به پرخوری و یا مصرف غذاهای غنی از چربی و کالری روی بیاورید، وزن کاهش یافته،  برگشت خواهد داشت.
سعی کنید با تغییر شیوه زندگی و انتخاب تغذیه سالم و افزایش فعالیت بدنی کاهش وزن مداومی را برای مادام العمر در پیش بگیرید .