هدف از درمان چاقی رسیدن به وزن سلامت و حفظ آن به منظور کاهش ریسک بیماری ها و افزایش کیفیت زندگی است . شما احتیاج دارید که با یک تیم حرفه ای سلامت کار کنید تیمی متشکل از متخصص تغذیه ، متخصص چاقی  و رژیم درمان که به شما در ایجاد تغییراتی در عادات غذا خوردن و فعالیتهای بدنی کمک خواهند کرد . شما همراه با این تیم به میزان وزن سلامت خود و چگونگی دستیابی به آن پی می برید . هدف ابتدایی کاهش ۵ تا ۱۰ درصد از وزن اولیه در طول ۶ ماه است .

شما تنها با کاهش ۵ تا ۱۵ درصد از وزن کل خود می توانید احساس بهتر و بهبود سلامتی خود را حس کنید . به عنوان مثال  در فرد چاقی با ۹۱ کیلوگرم وزن کاهش ۴.۵ تا ۱۳.۶ کیلوگرم وزن کافی است تا مزایای کاهش وزن نمایان شود .