به منظور کاهش وزن و حفظ آن باید تغییراتی در رفتارها و عقاید خود نسبت به غذا و ورزش ایجاد کنید .برنامه تعدیل رفتارها و عقاید ،کمک به ایجاد تغییر در سبک زندگی می کند . این برنامه شامل بررسی عادات کنونی شما به منظور یافتن علل چاقی در شما است . زمانیکه متوجه می شوید کدام یک از عادات شما تلاش های شما برای رسیدن به کاهش وزن را خراب می کند ، قدمی در جهت خلق سبک زندگی سالم برخواهید داشت .

راه های مختلفی برای تغییر رفتارهای ناسالم وجود دارد .گاهی اوقات تعدیل رفتاری ،درمان رفتاری نامیده می شد و شامل جلسات مشاوره می شود .

  • جلسات مشاوره . درمان توسط متخصصین تغذیه و روانشناسی کمک به تشخیص علل روحی روانی مرتبط با خوردن می کند . جلسات مشاوره مشخص خواهند کرد که چرا شما پرخوری می کنید و به شما آموزش خواهند داد که چگونه با استرس مقابله کنید . همچنین شما فرا می گیرید که چگونه اجرای رژیم و فعالیت بدنی خود را کنترل کنید و برحرص و ولع خوردن غلبه کنید . مشاوره از طرق مختلفی مانند جلسات حضوری ، تلفنی ، ایمیل و برنامه های اینترنتی میسر است . این جلسات می توانند به صورت انفرادی و یا گروهی برگزار شوند .
 بهترین راه کاهش وزن، رژیم غذایی سالم و ورزش است ولیکن در برخی شرایط خاص استفاده از داروهای کاهش وزن نیز امکان پذیر است . به خاطر داشته باشید که این داروها باید همراه با استفاده از رژیم ، ورزش و تغییرات رفتاری دریافت گردند و نه به جای آنها . چنانچه تغییرات ذکر شده را در زندگی خود پیاده نکنید ، دارو درمانی موثر واقع نخواهد شد .