اسید چرب غیر اشباع

  1. خانه
  2. اسید چرب غیر اشباع

کنترل میزان چربی خون با رژیم حاوی اسید چرب غیر اشباع تک زنجیره ای

تحقیقات نشان می‌دهند که ارتباط مستقیمی‌‌ میان رژیم غذایی و بیماری قلبی وجود دارد و با دریافت یک رژیم غذایی سالم می‌توان سلامتی قلب و دستگاه گردش خون را حفظ کرد. LDLاکسید شده منجربه ضایعات آترواسکلروز می شود،در حالی که HDL ازتجمع چربی در دیواره عروق جلوگیری می کند. بنابراین کاهش سطح HDL-c و افزایش سطح LDL-cخون از جمله فاکتورهای خطر در بیماری های قلبی می باشند.