داستان افراد موفق

چاقی و عادات غذایی نادرست

چاقی و عادات غذایی نادرست

سن: ۴۲ سال وزن اولیه: ۸۸ کیلوگرم میزان کاهش وزن: ۲۵ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۸ ماه مدت‌ها بود برای کاهش وزن تلاش می‌کردم. به توصیه اطرافیان انواع و اقسام…
اثر تنقلات در افزایش وزن

اثر تنقلات در افزایش وزن

سن: ۲۸ سال وزن اولیه: ۱۰۱ کیلوگرم میزان کاهش وزن: ۳۰ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۹ ماه از دوران دبیرستان شروع به چاق شدن کرده بودم. بعد از پایان دانشگاه…
شیردهی موفق و رژیم

شیردهی موفق و رژیم

سن: ۳۵ سال وزن اولیه: ۷۷ کیلوگرم میزان کاهش وزن: ۱۰ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۳ ماه تازه زایمان کرده بودم و تصمیم داشتم وزنم را کاهش دهم. چون خیلی…
ریزه‌خواری دشمن کاهش وزن

ریزه‌خواری دشمن کاهش وزن

سن: ۲۸ سال وزن اولیه: ۸۵ کیلوگرم کاهش وزن: ۲۶ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۹ ماه مدت‌ها بود که به دنبال کاهش وزن بودم. با اینکه نان و برنج زیادی…
بهبود کبد چرب با کاهش وزن

بهبود کبد چرب با کاهش وزن

سن: ۴۸ سال وزن اولیه: ۱۰۲ کیلوگرم کاهش وزن: ۲۹ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۹ ماه چند سالی بود که می‌دانستم به کبد چرب مبتلا هستم. با آن که پزشک…
انگیزه قوی برای کاهش وزن

انگیزه قوی برای کاهش وزن

سن: ۲۴ سال وزن اولیه: ۱۳۲ کیلوگرم کاهش وزن: ۲۲ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۶ ماه من در یک خانواده چاق متولد شده‌ام. تقریباً تمام خواهر و برادرهایم چاق هستند.…
کاهش وزن گروهی

کاهش وزن گروهی

سن: ۳۶ سال وزن اولیه: ۷۹ کیلوگرم کاهش وزن: ۱۹ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۶ ماه من و دو نفر از دوستانم سال‌ها بود که آرزوی رسیدن به وزن ایده‌آل…

اراده برای کاهش وزن

سن: ۴۰ سال وزن اولیه: ۹۰ کیلوگرم کاهش وزن: ۱۱ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۳ ماه سال‌های زیادی بود که با مشکل چاقی روبرو بودم. از نظر من سخت‌ترین کار…
ماه رمضان و شروع رژیم

ماه رمضان و شروع رژیم

سن: ۴۹ سال وزن اولیه: ۷۷ کیلوگرم کاهش وزن: ۱۷ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۶ ماه مدتی بود که به کمردرد مبتلا شده بودم. پزشک معالج توصیه کرده بود که…
مبارزه به چاقی در میانسالی

مبارزه با چاقی در میانسالی

سن: ۴۸ سال وزن اولیه: ۶۵ کیلوگرم کاهش وزن: ۷ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۳ ماه مدتی بود که از حال عمومی مناسبی برخوردار نبودم. متاسفانه بعد از معاینه و…