داستان افراد موفق

کاهش وزن بعد از سکته قلبی

کاهش وزن بعد از سکته قلبی

سن: ۵۹ سال وزن اولیه: ۸۸ کیلوگرم میزان کاهش وزن: ۱۶کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۶ ماه من در یک خانواده چاق متولد شدم و در تمام دوران زندگی‌ام هم به…
کاهش وزن قبل از بلوغ

کاهش وزن قبل از بلوغ

سن: ۱۰ سال وزن اولیه: ۴۹ کیلوگرم میزان کاهش وزن: ۴ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۳ ماه من مانند هر مادری همیشه به آسایش و رضایت فرزندانم اهمیت می‌دهم و…
پوشیدن لباس دلخواه با کاهش وزن

پوشیدن لباس دلخواه با کاهش وزن

سن: ۳۳ سال وزن اولیه: ۹۵ کیلوگرم میزان کاهش وزن: ۲۶ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۸ ماه چند سالی می‌شد که اضافه وزن شدیدی پیدا کرده بودم. اما آن قدر…
کاهش وزن گروهی با رژیم

کاهش وزن گروهی با رژیم

سن: ۳۸ سال وزن اولیه: ۷۷ کیلوگرم کاهش وزن: ۱۱ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۳ ماه اضافه وزن من از زمانی ایجاد شد که بعد از شکستگی پایم ورزش را…
کاهش وزن با رژیم اینترنتی

کاهش وزن با رژیم اینترنتی

سن: ۲۹ سال وزن اولیه: ۱۲۲ کیلوگرم کاهش وزن: ۲۵ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۶ ماه در دوره‌ای که برای کنکور کارشناسی ارشد آماده می‌شدم عادات غذایی نامناسبی پیدا کردم.…
شیردهی موفق با کاهش وزن

شیردهی موفق با کاهش وزن

سن: ۳۴ سال وزن اولیه: ۹۲ کیلوگرم کاهش وزن: ۳۲ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۹ ماه در دوران بارداری اشتهای غیر قابل کنترلی پیدا کرده بودم. درنتیجه وزنم در این…
الگوی فرزندان در رژیم باشیم.

الگوی فرزندان در رژیم باشیم

سن: ۳۹ سال وزن اولیه: ۱۰۷ کیلوگرم میزان کاهش وزن: ۲۳ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۶ ماه اولین بار همسرم به من گوشزد کرد که نگران اضافه وزن شدید من…
امید به کاهش وزن پس از 50 سالگی

امید به کاهش وزن پس از ۵۰ سالگی

سن: ۶۱ سال وزن اولیه: ۸۱ کیلوگرم میزان کاهش وزن: ۶ کیلوگرم مدت کاهش وزن: ۳ ماه ۶۱ سال سن دارم. از دوران جوانی همیشه در حال رژیم گرفتن بودم.…