زمانیکه کودک غذایی را که شما می خواهید نمی خورد و به نوعی اذیت می کند سعی کنید عصبانی نشوید . آنها تحت تاثیر تبلیغات وسیع کارخانجات مختلف قرار دارند . در حال حاضر تمامی شرکت ها و کارخانجات از تکنیک های گمراه  کننده در تبلیغات خود استفاده می کنند. آنها کودک را وادار به اصرار کردن به شما برای خرید محصول مورد نظر خود می کنند . این اثرات از طریق تبلیغات تلویزیون ، نوع بسته بندی ، جایزه ها و قرعه کشی های پیشنهادی ، تبلیغ توسط شخصیت های  مورد علاقه کودکان در کتاب و تلویزیون و اسپانسر شدن در مدارس و رویدادهای ورزشی مختلف ایجاد میگردد.

آنها می دانند که کودکان از رنگهای روشن خوششان می آید بنابراین در بسته بندی محصولات خود از رنگهای روشن استفاده می کنند و حتی با استفاده از افزودنی های مصنوعی خود محصول غذایی را به رنگ روشن درمی آورند . آنها بر این حقیقت واقف اند که کودکان ذائقه شیرین پسندی دارند پس در تولید بیشتر از مواد غذایی شیرین و یا شیرین کننده های مصنوعی استفاده میکنند .

چنانچه ماده غذایی تولیدی از نظر ارزش تغذیه ای فقیر نباشد شرایط بهتر است ولی متاسفانه معمولاً  اینگونه نیست . ۷۷ درصد از غذاهایی که برای کودکان تبلیغ می شوند حاوی سطوح بالایی چربی ، شکر ، و یا نمک هستند . متاسفانه شما تبلیغی برای کودکان به منظور مصرف میوه های تازه یا سبزیجات نمی بینید چراکه سود کمی در این کار است.

 شما نباید از دست کودک خود عصبانی باشید . شما تنها باید از دست افراد تبلیغ کننده عصبانی شوید شما باید راه صحیح نه گفتن به تقاضای کودک را تمرین کنید . پول را در راه درست برای کودک  خود خرج کنید تا مزیت بزرگی برای وی به همراه داشته باشد . آسودگی کوتاه مدت با خرید مواد غذایی ناسالم ، اثرات منفی طولانی مدت رژیم غذایی فقیر را جبران نمی کند.

اگر به اندازه کافی عصبانی هستید می توانید نارضایتی خود را به مسئولین اظهار کنید . باید درخواستی مبنی بر منع تبلیغات مواد غذایی ناسالم در ساعات معمول تماشای تلویزیون کودکان ارائه شود.

فهرست