اولاً – ممنوع کردن کمتر جواب می دهد و فقط کودک رنجیده شده و احساس گناه می کند .

ثانیاً– هنگامیکه به کودک خود اجازه می دهید شیرینی یا شکلات بخورد ، مطمئن شوید که آن شکلات یا شیرینی از کیفیت بالایی برخوردار باشد .

ثالثاً– به خاطر داشته باشید که شیرینی جات می توانند قسمت کوچکی از یک وعده غذایی باشند . هیچ گاه آنها را به عنوان میان وعده انتخاب نکنید .

رابعاً – هیچ گاه از شیرینی جات و شکلات به عنوان پاداش یا رشوه کمک نگیرید .

و نهایتاً – همه کودکان مزه شیرین را دوست دارند پس به خاطر داشته باشید میوه های تازه و میوه های خشک غنی از شکر طبیعی هستند و جانشین مناسبی برای شیرینی جات هستند به اضافه اینکه ارزش تغذیه ای افزوده ای دارند .

فهرست