برای همه پدران  و مادران ، سلامتی کودکانشان یکی از  مهمترین دغدغه ها میباشد. از اساسی ترین عوامل تامین کننده سلامتی داشتن رژیم غذایی درست است. زمانیکه  کودک شما کوچک است، این شانس را داریدکه عادت درست غذا خوردن را درفرزندانتان  ایجاد کنید و این شانسی است که دیگر تکرار نمیشود. یعنی وقتی کودک با عادات ناصحیح غذا خوردن بزرگ شود، درست کردن آن بسیار سخت است.