نکات ویژه کنترل وزن در نوروز

ممکن است در تعطیلات نوروز بخواهید خوراکی دیگری غیر از آنچه که در رژیم شما گنجانده شده، استفاده کنید. جدول زیر مواد غذایی که کالری تقریباً یکسانی دارند و می توانند به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند را نشان می دهد و همچنین میزان فعالیت بدنی داشته باشید تا از افزایش وزن خود جلوگیری کنید، نیز ذکر شده است: