تست تحمل گلوکز چیست؟

اغلب مواد غذایی مصرفی در هنگام هضم مستقیماً به گلوکز تبدیل شده و توسط بدن به عنوان منبع انرژی مصرف می شوند. هورمون انسولین که ….

نقش تغذیه در کنترل دیابت نوع ۲

دیابت نوع ۲ یکی از شایع‌ترین انواع دیابت بوده و حدود ۹۰ درصد بیماران دیابتی را تشکیل می‌دهد. در مطالعه ای که نتایج آن به تازگی منتشر شده ….