پیش دیابت

  1. خانه
  2. پیش دیابت
چربی بدن یا BMI: کدامیک خطر دیابت را بیشتر افزایش می‌دهد؟

چربی بدن یا BMI: کدامیک خطر دیابت را بیشتر افزایش می‌دهد؟

نمایه یا شاخص توده بدنی (BMI) با تقسیم وزن بر مجذوز قد به دست آمده و مشخص می‌کند که آیا وزن فرد در محدوده طبیعی قرار دارد یا خیر. در بسیاری از مطالعات سودمندی این شاخص در بررسی سلامت کاردیومتابولیک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که بررسی چگونگی توزیع چربی در بدن نسبت به BMI در مشخص کردن خطر ابتلا به مقاومت به انسولین، پرفشاری خون، بیماری قلبی و حتی سرطان مفیدتر است. …

کمبود ویتامین D احتمال ابتلا به دیابت را افزایش می‌دهد

کمبود ویتامین D احتمال ابتلا به دیابت را افزایش می‌دهد

نتایج مطالعه منتشر شده در مجله PLOS One نشان می‌دهد که کمبود ویتامین D با افزایش خطر ابتلا به دیابت مرتبط است. در این مطالعه ۹۰۳ فرد بزرگسال سالم با میانگین سنی ۷۴ سال شرکت کردند. میزان ویتامین D خون و همچنین میزان قند خون ناشتا اندازه‌گیری شده و آزمایش تحمل گلوکز خوراکی نیز انجام شد…