فلاونوئید

  1. خانه
  2. فلاونوئید

ارتباط مصرف میوه‌های غنی از آنتوسیانین با حفظ عملکرد ریه

تحقیقات گذشته نشان داده‌اند که ترکیبات شیمیایی تولید شده توسط گیاهان که فلاونوئید نامیده می‌شوند دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی هستند. مشخص شده که ترکیبات گیاهی سبب کاهش موکوس و ترشحات التهابی می‌شوند. با این حال، شواهد در مورد ارتباط بین این ترکیبات و عملکرد ریه بسیار ناچیز است…