فلاونوئید

ارتباط مصرف میوه‌های غنی از آنتوسیانین با حفظ عملکرد ریه

تحقیقات گذشته نشان داده‌اند که ترکیبات شیمیایی تولید شده توسط گیاهان که فلاونوئید نامیده می‌شوند دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی هستند. مشخص شده که ترکیبات گیاهی سبب کاهش موکوس و ترشحات التهابی می‌شوند. با این حال، شواهد در مورد ارتباط بین این ترکیبات و عملکرد ریه بسیار ناچیز است…