سلامت قلب

کدامیک را برای سلامت قلبی خود بنوشیم ؛ چای یا قهوه ؟

مصرف کنندگان چای و قهوه نگران نباشند چرا که بر اساس مطالعه ای که به تازگی در مجله American Heart Association به چاپ رسیده است نوشیدن مقادیر متوسط و بالای چای ، و نیز نوشیدن مقادیر متوسط قهوه با کاهش بیماری قلبی در ارتباط است.

کدام یک برای سلامت قلب شما بهتر است؟ چربی یا کربوهیدرات؟

امروزه بیماریهای قلبی عروقی و انفارکتوس میوکارد یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان هستند. در این زمینه مطالعات تغذیه ای بسیاری انجام شده است. نتایج برخی از این تحقیقات حاکی از آن است که جایگزینی اسید های چرب اشباع با کربوهیدرات ها با افزایش خطر انفارکتوس میوکارد همراه می باشد.