رژیم مدیترانه ای

  1. خانه
  2. رژیم مدیترانه ای

رژیم مدیترانه ای و بیماری ها

مشخصه اصلی رژیم مدیترانه ای چیست؟ این رژیم شامل چه گروه های غذایی است؟ به چه دلیل در زمینه پیشگیری از بروز بیماری های مزمن مورد ….

تاثیر رژیم مدیترانه ای بر طول عمر

مطالعات تحقیقاتی که از دهه ۱۹۵۰ انجام گرفته نشان می دهند که رژیم مدیترانه ای که بر اساس مصرف مقادیر فراوان ماهی و سبزی و مقادیر کم منابع حیوانی مثل گوشت و شیر بنا شده سبب افزایش سطح سلامت فرد می شود.