روی و پیشگیری از سرطان مری

تحقیقاتی که توسط دانشگاه تگزاس انجام شده‌است نشان می‌دهد که چگونه روی (Zn) می‌تواند سلول‌های سرطانی مری را هدف قرار داده و رشد آن‌ها را متوقف نماید، به این ترتیب این نتایج ما را به راه‌های جدید پیشگیری و درمان بیماری نزدیک می‌سازد…