دریافت انرژی و BMI شاخص توده بدن

  1. خانه
  2. دریافت انرژی و BMI شاخص توده بدن

مصرف پروتئین حیوانی و چاقی

شواهد حاکی از آنند که مصرف غذاهای مغذی با حجم بالای کربوهیدرات و دریافت کمتر پروتئین حیوانی و چربی اشباع، بطور چشمگیری می تواند …..