هر نیم ساعت یکبار از جای خود برخیزید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها افراد بزرگسال بیشتر ساعات روز بی‌تحرک بوده و نشسته‌اند. تحقیقات نشان داده نشستن طولانی مدت خطر مرگ زود هنگام ناشی از تمام علل را افزایش می‌دهد. در این پژوهش اطلاعات ۷۹۸۵ نفر با حداقل ۴۵ سال سن جمع‌آوری شد….