کاهش وزن و مقابله با کبد چرب
سن:۳۹ سال
وزن اولیه: ۱۱۰ کیلوگرم
میزان کاهش وزن: ۲۱ کیلوگرم
از دوران کودکی کمی چاق بودم. مادرم سعی می کرد بر خورد و خوراکم کنترل داشته باشد و تا حد امکان مانع مصرف غذاهای پرچرب و پرکالری شود. تا زمان دبیرستان تا حدی در این کار موفق بود. اما با ورود من به دبیرستان و سپس دانشگاه نمی توانست مانند قبل بر غذا خوردنم نظارت داشته باشد. پس از آن بود که سرعت افزایش وزنم شدت گرفت و به مرحله ای رسیدم که حتی برای خرید لباس مناسب نیز به مشکل برخوردم.
چندین بار از سوی دیگران به خاطر اضافه وزنی که داشتم سرزنش شدم. بارها برای کاهش وزن تلاش کردم اما اتفاقی که طی سال ها برای من افتاد کاهش وزن و به دنبال آن افزایش وزن مجدد بود. به همین علت بعد از مدتی به طور کلی از کاهش وزن منصرف شدم.
 بعد از مدتی متوجه شدم به کبد چرب گرید ۳ مبتلا هستم. پزشک به من هشدار داد که اگر نسبت به این موضوع بی توجه باشم به زودی کبدم را از دست داده و عواقب بدی در انتظارم است. ایشان کاهش وزن را موثرترین اقدام می دانستند.
به توصیه یکی از بستگان که ایشان هم سابقه کبد چرب داشتند به رژیم درمانی نوین مراجعه کردم. اولین رژیم را که دریافت کردم متوجه شدم با آنچه قبلاً من به عنوان رژیم برای کاهش وزن رعایت می کردم بسیار متفاوت است.
رژیم هایی که من می گرفتم بسیار سخت بود. در تمام طول روز احساس گرسنگی می کردم. به همین علت بعد از پایان رژیم نمی توانستم به آن پایبند باشم. اما در رژیم های نوین ۶ وعده غذایی برایم مشخص شده بود که مانع گرسنگی در طول روز می شد.
پس از ۶ ماه رعایت رژیم هم ۲۱ کیلو کاهش وزن داشتم و هم کبد چربم از گرید ۳ به گرید ۱ تغییر کرده بود که نشان می داد روند بهبودی را طی می کنم.

Loading