کاهش وزن پس از زایمان

سن: ۳۳ سال
وزن اولیه: ۸۵ کیلوگرم
میزان کاهش وزن: ۲۲ کیلوگرم
مدت کاهش وزن: ۶ ماه
متاسفانه در دوران بارداری به شدت چاق شده بودم. به طوری که پس از زایمان حدود ۲۰ کیلو اضافه وزن داشتم. از ظاهرم ناراضی بودم و از قرار گرفتن در جمع گریزان شده بودم. هر کس که مرا می دید از اضافه وزنم ابراز شگفتی می کرد و توصیه می کرد که وزنم را کاهش دهم.
اما من به دو دلیل برای کاهش وزن اقدام نمی کردم. دلیل اول این بود که در دوران شیردهی بودم و نگران بودم که رژیم گرفتن من بر روی تغذیه و رشد فرزندم اثر بدی داشته باشد. دلیل دوم نیز ناامید بودن از رسیدن به نتیجه مطلوب بود. می ترسیدم که در طول روز گرسنه بمانم و نتوانم رژیم را رعایت کنم.
در این تردیدها بسر می بردم که به طور اتفاقی یکی از همکلاسی های سابقم را دیدم. بعد از صحبت کردن با ایشان متوجه شدم که او در دوران شیردهی از رژیم های نوین استفاده کرده و توانسته بدون آن که مشکلی در تغذیه کودکش ایجاد شود به وزن مناسب برسد.
تاخیر را جایز ندانستم. شماره تلفن رژیم درمانی نوین را از او گرفتم و در دوره های این مرکز ثبت نام کردم. رژیم هایی که برای من تنظیم شده بود سرشار از مواد غذایی سالم بود که نیازم را برای دوران شیردهی فراهم می کرد.
سخت ترین کاری که باید برای کاهش وزن انجام می دادم پیاده روی بود. کسی را نداشتم تا زمان هایی که من برای پیاده روی می روم از فرزندم مراقبت کند. به همین دلیل تصمیم گرفتم در منزل ورزش کنم. برخلاف نگرانی هایی که در گذشته داشتم بدون آن که مشکلی برای تغذیه کودکم ایجاد شود و بدون آن که احساس ضعف و گرسنگی داشته باشم توانستم رژیم را چندین ماه ادامه دهم و خوشبختانه به وزن مناسب برسم.
زندگی من با کاهش وزن تغییر کرد و شادابی و سرزندگی ام افزایش یافت. به همین خاطر همیشه نسبت به غذایی که خودم یا سایر اعضای خانواده می خورند توجه می کنم.

Loading