کنکور و اضافه وزن
سن: ۱۹ سال
وزن اولیه:۷۵ کیلوگرم
میزان کاهش وزن: ۱۱ کیلوگرم
مدت کاهش وزن: ۳ ماه
از دوران بلوغ اضافه وزن من شروع شد. اما دو سال آخر دبیرستان که خود را برای کنکور آماده می‌ کردم روند افزایش وزنم شدت بیشتری گرفت. پس از کنکور و کم شدن دغدغه‌ های ذهنی ‌ام برای اولین بار متوجه اضافه وزنم شدم. از این موضوع بسیار ناراحت بودم. بنابراین با راهنمایی ‌های مادرم به آقای دکتر فرشچی برای دریافت رژیم مراجعه کردم.
در ابتدا کمی احساس ضعف و گرسنگی می ‌کردم. زیرا تا قبل از آن دائماً در حال مصرف غذا یا تنقلات بودم. حتی گاهی نیمه شب نیز از خواب بیدار می ‌شدم و چیزی می ‌خوردم.
مصرف ۶ وعده و میان وعده در طول روز به غذا خوردنم نظم بخشید و به تدریج عادت کردم تنها در ساعات مشخصی غذا بخورم. مصرف تنقلات شیرین را که در ابتدا کنار گذاشتن ‌شان بسیار دشوار به نظر می ‌رسید به تدریج کاهش داده و بعد از مدتی به کلی کنار گذاشتم.
با شرکت در دوره‌های رژیم پس از سال‌ها شروع به صبحانه خوردن کردم. من که ممکن بود روزها بگذرد و میوه مصرف نکنم در حال حاضر علاقه خاصی به این خوراکی سالم پیدا کرده ‌ام و همان گونه که زمانی به مصرف شیرینی‌ جات عادت کرده بودم در حال حاضر مصرف میوه بخشی از عادت غذایی روزمره‌ ام شده است.
 خوشبختانه حمایت خانواده ادامه راه را برایم آسان کرده بود. با حمایت آن ‌ها و راهنمایی ‌های آقای دکتر توانستم بر مشکلاتی که در راه کاهش وزن با آن‌ها روبرو می‌شدم غلبه کنم و بدون خستگی تنها به رسیدن به هدف فکر کنم.
با گذشت یک دوره از رژیم که حدود ۳ ماه به طول انجامید ۱۱ کیلو کاهش وزن داشتم. به تازگی دوره جدید رژیم را آغاز کرده‌ ام و امیدوارم به زودی رسیدن به وزن ایده ‌آل را جشن بگیرم.

Loading