RE: 7 غذای چاق کننده که در زمستان بیشتر مصرف می شود .

#96365
madjd
مدیرکل

در مورد ایرانیان فکر کنم برعکس است
یعنی ایرانیان در تابستان به علت گرمای زیاد کمتر فعالیت بدنی میکنند و مصرف بستنی و نوشیدنی ها بیشتر میشه