RE: مصرفw6 در بارداری و ایجاد آلرژی در نوزاد

#96283
s.samadi
مشارکت کننده

یک اسید چرب غیر اشباع است که در یکسری مواد غذایی مثل بادام زمینی وجود داره