RE: اندر فواید ماهی برای نوازدان

#98090
madjd
مدیرکل

پزشكان سوئدي در يك مطالعه جديد خاطرنشان كردند نوزاداني كه تا قبل از رسيدن به 9 ماهگي ماهي مي‌خورند در سنين بالاتر و پيش دبستاني كمتر دچار خس خس سينه مي‌شوند.
بهدكتر «اما جوكسور» از متخصصان بيمارستان اطفال كوئين سيلويا در دانشگاه گوتنبرگ در سوئد و دستياران وي، اطلاعات حاصل از 4171 كودك را كه به طور اتفاقي از خانواده‌هاي مختلف انتخاب شده بودند، مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. از والدين اين كودكان در سنين 9 ماهگي، 12 ماهگي و 4.5 سالگي پرسش‌هايي به عمل آمد كه بايد به تمام آنها پاسخ مي‌دادند.
در اين مطالعه كودكاني تحت آزمايش قرار گرفتند كه در سالهاي نخست زندگي در دوره‌هاي متوالي با مشكل خس‌خس سينه مواجه مي‌شوند. در برخي موارد نيز كودكاني كه با اين مشكل مواجه مي‌شدند، حتي مبتلا به آسم هم نبودند.
پزشكان با مطالعه روي اين كودكان دريافتند كه خوردن ماهي تا قبل از رسيدن به 9 ماهگي، احتمال بروز اين مشكل را در دوران كودكي تقريبا تا 50 درصد كاهش مي‌دهد.