پاسخ به: تأثیر مستقیم استرس بر افزایش اسید معده

#115443
r.ahmadi
مشارکت کننده

اضطراب وهم استرس بر هورمون‌هایی که اسیدها و آنزیم‌های معده‌ و شکمتان را تنظیم می‌کنند تاثیر دارند. استرس می‌تواند موجب گرفتگی عضلات شکم شود، این فشار مضاعف، شکمتان را طوری فشرده خواهد کرد که اضطرابتان بیشتر شود.
در واقع بعضی از علائم اضطراب، ازجمله حالت‌تهوع، به این دلیل به وجود می‌آیند که به مغزتان هشدار دهند که درمعرض چیزی خطرناک یا جدید هستید تا بتواند تصمیمی هوشمندانه برای ایجاد واکنش بگیرد. مغز انتقال‌دهنده عصبی را ترشح می‌کند و معده گیرنده‌هایی برای سروتونین دارد که موجب می‌شود معده‌ فرد بداند که می خواهد با یک موقعیت استرس ‌زا روبه ‌رو شود