نحوه آمادگی برای انجام آزمایش خون

جهت چک کردن سطوح کلسترول خون می بایست خون شما به صورت ناشتا گرفته شود . معمولاً شما باید تا قبل از گرفتن خون به مدت ۹ تا ۱۲ هیچ چیز جز آب نیاشامید و نخورید .به همین دلیل پزشک شما پیشنهاد می کند که صبح زود از شما خون گرفته شود .

از آنجائیکه ابتلا به سطوح بالای چربی خون می تواند ارثی باشد ، در هنگام ویزیت پزشک از شما در رابطه با تاریخچه خانوادگی ابتلا به کلسترول بالا و بیماری قلبی سوال خواهد کرد .