نحوه آمادگی برای انجام آزمایش خون

  1. خانه
  2. کلینیک ها
  3. نحوه آمادگی برای انجام آزمایش خون

جهت چک کردن سطوح کلسترول خون می بایست خون شما به صورت ناشتا گرفته شود . معمولاً شما باید تا قبل از گرفتن خون به مدت ۹ تا ۱۲ هیچ چیز جز آب نیاشامید و نخورید .به همین دلیل پزشک شما پیشنهاد می کند که صبح زود از شما خون گرفته شود .

از آنجائیکه ابتلا به سطوح بالای چربی خون می تواند ارثی باشد ، در هنگام ویزیت پزشک از شما در رابطه با تاریخچه خانوادگی ابتلا به کلسترول بالا و بیماری قلبی سوال خواهد کرد .