کلسترول بالا منجر به ایجاد آترواسکروزیس یا تصلب شرائین می شود که این سختی رگهای خونرسان بافتهای بدن ناشی از رسوب توده ای ازکلسترول و دیگر ذرات چربی در دیواره شریان هاست .  این تودهای کلسترولی که پلاگ شریانی نیز نامیده می شون، جریان خون را در طول شریان کاهش می دهند که در بافتهای حیاتی زمینه عدم خونرسانی را فراهم می نماید. اگر شریان هایی که خون قلب را فراهم می کنند و وظیفه تغذیه قلب را به عهده دارند (شریان های کرونری) دچار آسیب شوند شما دچار درد قفسه سینه یا آنژین و دیگر علائم بیماری قلبی خواهید شد . در هنگام از هم گسیختگی پلاگ ها،  لخته خون ایجاد می شود که منجر به قطع جریان خون می شود . اگر جریان خون در قسمتی از قلب قطع شود حمله قلبی ایجاد می گردد و اگر جریان خون در قسمتی از مغز قطع شود سکته مغزی ایجاد می گردد .