کلسترول توسط چسبیدن به یک سری پروتئین در خون منتقل می شود . به این ترکیب پروتئین و کلسترول لیپوپروتئین گفته می شود . انواع مختلفی از این لیپوپروتئین ها بسته به نوع کلسترولی که حمل می کنند وجود دارد که عبارتند از :

  •  لیپوپروتئین با چگالی کم :LDL)– یا کلسترول بد) ذرات کلسترول را در طول بدن شما منتقل می کند .  LDL ساخته شده با اتصال به دیواره شریان ها، آنها را سخت و تنگ می سازد .
  • لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین (VLDL): این نوع لیپوپروتئین حاوی بالاترین میزان تری گلیسرید است . تری گلیسرید نوعی چربی موجود در خون است . VLDL  نیز همچون LDL ذرات کلسترولی را بزرگ تر ساخته و منجر به تنگ و باریک شدن رگ های خونی می شود. اگر شما تحت درمان کلسترول بالای خون هستید ولی همچنان دچار سطوح بالای VLDL هستید ، به درمان اضافه تری جهت کاستن این لیپوپروتئین نیاز خواهید داشت چراکه این نوع از لیپوپروتئین، حاوی مقادیر زیادی تری گلیسرید است .
  •   لیپوپروتئین با چگالی بالا ( HDL یا کلسترول خوب ): این نوع از لیپوپروتئین، کلسترول اضافی را برداشته و به کبد بر می گرداند .
عوامل قابل کنترل متعددی مانند عدم تحرک ، چاقی و رژِیم غذایی ناسالم – منتهی به LDL بالا و HDL پایین می شوند . فاکتورهای غیر قابل کنترل نیز در این قضیه نقش دارند . به عنوان مثال برخی فرایند های ژنتیکی و ارثی می توانند باعث شوند که سلول ها نتوانند LDL  را از سطح خون جمع آوری کنند و یا می توانند منجر به تولید بسیار زیاد کلسترول توسط کبد شوند .