کبد چرب غیر الکلی یک التهاب کبدی است که در اثر تجمع بیش از اندازه چربی در بافت کبد ایجاد می شود. در این بیماری تجمع بیش از حد بافت چربی در کبد گاه باعث اختلال فعالیت طبیعی بافت کبد گردیده که می تواند سیر پیشرونده پیدا کرده و باعث نارسایی کبد و یا سیروز در انتها گردد.

ثبت‌نام جلسات رژیم درمانی نوین