پیشگیری از بیماری قلبی در زنان با مصرف غذاهای با نمایه گلایسمی پایین

  1. خانه
  2. HDL
  3. پیشگیری از بیماری قلبی در زنان با مصرف غذاهای با نمایه گلایسمی پایین

رژیم حاوی کربوهیدراتهای ساده فراوان سبب افزایش قند خون و چربی های مضر مانند تری گلیسیرید می شود در حالی که مصرف فراوان این نوع مواد غذایی، سبب کاهش سطح HDL  یا کلسترول خوب می شود و درنهایت سبب افزایش بروز بیماری قلبی خواهد شد. اما باید بدانیم تمام کربوهیدرات ها اثر یکسانی روی سطح قند خون ندارند و کربوهیدراتهای با نمایه گلایسمی بالا مضرتر هستند.

در یک مطالعه که در مجله آرشیو طب داخلی چاپ شده و بر روی  ۱۵۱۷۱ مرد و ۳۲۵۷۵ خانم انجام گرفته، با استفاده از یک پرسشنامه کل کربوهیدرات دریافتی افراد و میانگین نمایه گلیسمی و بار گلیسمی رژیم غذایی آنها محاسبه شد (نمایه گلایسمی معیاری است از  میزان افزایش قند خون پس ازصرف غذا و بار گلایسمی ‌از حاصل ضرب نمایه گلایسمی‌ و کل کربوهیدرات موجود در غذا حاصل می‌ شود)..

نتایج این مطالعه نشان داد که در اواسط مطالعه بیماری قلبی در ۴۶۳ شرکت کننده توسعه یافت. شانس ابتلا به بیماری قلبی در زنان با بیشترین میزان دریافت کربوهیدرات نسبت به زنان با کمترین میزان دریافت  کربوهیدرات دو برابر بیشتر بود و همچنین  مشاهده شد که دریافت مقادیر زیاد کربوهیدرات های با نمایه گلیسمی بالا ( و نه کربوهیدراتها با نمایه گلایسمی پایین ) در ارتباط مستقیم با افزایش احتمال ابتلا به بیماری قلبی بود. علاوه بر این که زنانی که رژیم غذایی آنها بیشترین بار گلیسمی را داشت، نسبت به زنانی که غذاهایی با کمترین بار گلیسمی را مصرف می کردند ۲۴/۲ مرتبه بیشتر در معرض خطر بیماری قلبی بودند .  جالب آن که ارتباطات مذکور در مردان مشاهده نشد  و این مطلب می تواند به این علت باشد که افزایش تری گلیسرید در اثر افزایش مصرف کربوهیدرات در زنان عامل موثرتری جهت افزایش خطر بیماری قلبی به شمار می رود.    

نکته عملی: مصرف مقادیر زیاد از کربوهیدرات های با نمایه گلایسمی بالا بیش از میزان کربوهیدرات مصرفی در افزایش احتمال ابتلا به بیماری قلبی در زنان موثر است  لذا توصیه می شود که زنان کربوهیدراتهای با نمایه گلایسمی پایین را که معمولا در مواد غذایی حاوی فیبر فراوان وجود دارد را در رژیم غذایی خود بگنجانند.    

منبع: Arch Intern Med, 2010; 170 (7): 640-647

Loading