یک مکمل غذایی به پیشگیری از تشنج کمک می‌کند.

یک مکمل غذایی به پیشگیری از تشنج کمک می‌کند.

شواهد نشان می‌دهد که چگونه یک مکمل غذایی می‌تواند به منظور کاهش تحریک‌پذیری در سلول‌های مغز (که محرک تشنج است) مورد استفاده قرار گیرد.
محققان بر این باورند که کاهش پروتئینی به نام O-GlcNAcylation در سلول‌های مغز موش می‌تواند منجر به تحریک‌پذیری عصبی شود. در این مطالعه افزایش سطوح این پروتئین با مصرف گلوکزآمین (مکملی که برای کمک به کاهش درد در استئوآرتریت استفاده می‌شود) به کاهش تحریک‌پذیری عصبی کمک کرد. یافته‌های مذکور نه تنها فرآیندهای درگیر در تحریک‌پذیری عصبی را نشان می‌دهد، بلکه می‌تواند به شناسایی هدف‌های درمانی جدید برای صرع کمک کند. صرع یک اختلال عصبی است که با تشنج غیرقابل پیش‌بینی و عودکننده مشخص می‌شود. تشنج زمانی رخ می‌دهد که سلول‌های مغز بیش از حد فعال می‌شوند.
تحقیقات گذشته نشان داده که افزایش پروتئین O-GlcNAcylation با کاهش قدرت سیناپس در هیپوکامپ مغز مرتبط است. سیناپس‌ها ساختارهایی هستند که به نورون‌ها (سلول‌های عصبی) اجازه می‌دهند سیگنال‌ها را به یکدیگر منتقل کنند. با توجه به یافته‌های قبلی محققان معتقدند افزایش سطوح O-GlcNAcylation می‌تواند به کاهش تحریک‌پذیری عصبی کمک کرده و از تشنج پیشگیری کند.
در تحقیق اخیر محققان نشان دادند که چگونه مکمل گلوکزآمین سبب مسدود شدن آنزیمی می‌شود که حذف O-GlcNAcylation را از مغز انجام می‌دهد. این امر سبب افزایش سریع سطوح این پروتئین می‌شود. یافته‌های مذکور نشان می‌دهد که پروتئین O-GlcNAcylation تنظیم‌کننده تحریک‌پذیری عصبی است.
منبع:

Luke T. Stewart et al. The Journal of Neuroscience 2017.

Loading