یوگا، راهکاری برای بهبود کمردرد

درمان‌های سنتی برای بهبود کمردرد مزمن که حداقل ۱۲ هفته طول می‌کشد، اغلب موثر نیستند. درمان‌های رایج تمرینات ورزشی تقویت عضله، جلسات فیزیوتراپی و داروهای ضد درد و در نهایت جراحی است. ۸۰-۲۵ درصد بیماران که به منظور بهبود کمردرد مزمن درمان شده‌اند در طول یک سال بعد از درمان یک بار عود بیماری را تجربه می‌کنند.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد که یوگا می‌تواند یک جایگزین مناسب برای درمان این بیماری باشد. این نتایج با بررسی ۳۲۰ فرد مبتلا به کمردرد مزمن در مرکز پزشکی بوستون به دست آمده است. این افراد به طور تصادفی به ۳ گروه تقسیم شدند. گروه اول ۱۲ جلسه هفتگی تمرینات یوگا و گروه دوم ۱۵ جلسه فیزیوتراپی را پشت سر گذاشتند. گروه سوم کتاب‌های آموزشی و مطالبی را در مورد چگونه کنترل کمردرد مزمن مطالعه کردند. سپس شرکتکنندگان به مدت یک سال پیگیری شدند. در این مدت گروه اول تمرینات یوگا و گروه دوم فیزیوتراپی را انجام می‌دادند.
نتایج نشان داد که یوگا به طور قابل توجهی و به اندازه فیزیوتراپی سبب کاهش درد شده، عملکرد بیماران را بهبود بخشیده و میزان داروهای آن‌ها را کاهش داده است. این نتایج سودمند برای هر دو گروه به یک میزان و تا یک سال باقی ماند. بنابراین یوگا یک جایگزین مناسب برای فیزیوتراپی است. همچنین با توجه به ارزان‌تر بودن کلاس‌های یوگا نسبت به جلسات فیزیوتراپی، یوگا یک درمان جایگزین مقرون به صرفه محسوب می‌شود.
منبع:

Chang DG et al. Annals of Internal Medicine 2017; Volume 167: Page 129-130

Loading