کیفیت رژیم غذایی و خطر ابتلا به کبد چرب

اخیراً در مطالعه‌ای اثر کیفیت رژیم غذایی در فاصله میانسالی تا سالمندی بر چربی احشایی و چربی کبد بررسی شده است. در مطالعه مذکور ۴ آیتم به منظور اندازه‌گیری کیفیت رژیم غذایی شرکت‌کنندگان طی یک دوره ۲۰ ساله مورد استفاده قرار گرفت. به گفته محققان کیفیت بالای رژیم غذایی در فاصله میانسالی تا سالمندی می‌تواند از بسیاری از عوارض متابولیکی مرتبط با بافت چربی احشایی (VAT) و کبد چرب غیرالکلی جلوگیری کند.
در این مطالعه اطلاعات حدود ۲ هزار نفر بررسی شد. شرکت‌کنندگان پرسشنامه بسامد خوراک را تکمیل نمودند. همچنین کل بدن با استفاده از DEX و ناحیه شکم با استفاده از MRI اسکن شد.
نتایج نشان داد در افرادی که بالاترین امتیاز را از نظر کیفیت رژیم غذایی کسب کرده بودند نسبت به کسانی که کمترین امتیاز را کسب کرده بودند احتمال داشتن VAT بالا ۳۵ تا ۵۹ درصد و احتمال ابتلا به کبد چرب غیرالکلی ۲۲ تا ۴۳ درصد کمتر بود.
نتایج مطالعه حاضر نشان می‌‎دهد که کیفیت رژیم غذایی برای کسانی که می‌خواهند هم وزن طبیعی داشته باشند و هم به دنبال متابولیسم سالم هستند، حائز اهمیت است.
منبع:

Maskarinec G et al. Obesity 2017; Volume 25: Page 1442-1450

Loading