کمبود ویتامین D می‌تواند خطر سقط جنین را افزایش دهد.

کمبود ویتامین D می‌تواند خطر سقط جنین را افزایش دهد.

برخی مطالعات نشان داده‌اند قبل از انجام لقاح آزمایشگاهی بالاتر بودن میزان ویتامین D در زنان احتمال بارداری را افزایش می‌دهد. با این حال، اطلاعات کمی در مورد نقش این ویتامین بر روی زنانی که بدون استفاده از این تکنولوژی‌ها در تلاش برای باردار شدن هستند، وجود دارد. نتایج مطالعه منتشر شده در مجله The Lancet Diabetes & Endocrinology نشان می‌دهد در زنانی که بعد از سقط جنین تصمیم به بارداری دارند اگر میزان ویتامین D خون کافی باشد، در مقایسه با زنانی که در آن‌ها میزان این ویتامین کمتر است، احتمال باردار شدن و تولد نوزاد زنده بیشتر می‌باشد. این نتایج نشان دهنده نقش مثبت ویتامین D در بارداری است.
در مطالعه فوق میزان ویتامین D خون حدود ۱۲۰۰ زن قبل از باداری و سپس در هفته ۸ بارداری اندازه‌گیری گردید. اگر میزان این ویتامین در خون از ۳۰ نانوگرم در میلی‌لیتر کمتر بود کمبود در نظر گرفته شد.
نتایج به دست آمده نشان داد در زنانی که قبل از بارداری غلظت این ویتامین در خون آن‌ها کافی است نسبت به زنان مبتلا به کمبود این ویتامین احتمال باردار شدن ۱۰ درصد بیشتر است. همچنین در این زنان احتمال تولد نوزاد زنده ۱۵ درصد بالاتر است. در میان زنانی که باردار شدند به ازای هر ۱۰ نانوگرم در میلی‌لیتر افزایش میزان ویتامین D قبل از بارداری خطر سقط جنین ۱۲ درصد کاهش یافت. میزان این ویتامین در هفته ۸ بارداری با سقط جنین مرتبط نبود.
ویتامین D به کمک نور خورشید در پوست انسان ساخته می‌شود. همچنین در برخی مواد غذایی مانند ماهی، زرده تخم‌مرغ، لبنیات غنی شده و مکمل‌های غذایی یافت می‌شود. به اعتقاد محققان در مطالعات آتی باید تاثیر تامین ویتامین D کافی بر روی شانس باردار شدن و تولد نوزاد زنده در زنانی که در معرض خطر سقط جنین قرار دارند، بررسی شود.
منبع:

Mumford, SL, et al.The Lancet Diabetes & Endocrinology 2018.

Loading