کشف آنزیمی که از افزایش وزن مجدد پیشگیری می‌کند.

کشف آنزیمی که از افزایش وزن مجدد پیشگیری می‌کند

رویکرد اصلی در کنترل و پیشگیری از چاقی سبک زندگی سالم، رژیم غذایی متعادل و افزایش فعالیت بدنی است. اما تحقیقات نشان می‌دهد در بسیاری از افرادی که با رژیم گرفتن وزن کم کرده‌اند تمایل به افزایش وزن مجدد وجود دارد. محققان علت این امر را افزایش میزان هورمون گرلین می‌دانند. این افزایش به علت پاسخ بدن نسبت به تغییرات غذایی است که در کاهش وزن موثر هستند.
اخیراً محققان به بررسی راه‌هایی پرداخته‌اند که با هورمون گرسنگی گرلین در کسانی که وزن کم کرده‌اند مقابله کرده و مانع افزایش وزن مجدد می‌شوند. مشخص شده که یک آنزیم با عملکرد متابولیک تاثیرات گرلین را کاهش می‌دهد.
بوتیریل کولین استراز آنزیمی است که به طور طبیعی در کبد تولید می‌شود و در حذف ترکیبات سمی و نیز متابولیزه کردن برخی داروها نقش دارد. مشخص شده که افزایش سطوح این آنزیم با کاهش سطوح هورمون گرسنگی و تعدیل فعالیت آن همراه است. درنتیجه سازگاری با رژیم غذایی متعادل بیشتر بوده و وزن مجدداً افزایش نمی‌یابد.
محققان امیدوارند که این یافته‌ها نه تنها به مدیریت موثرتر چاقی کمک کنند بلکه در درمان‌های پیشگیرانه سایر بیماری‌های متابولیک نقش داشته باشند. این بیماری‌ها عبارتند از: سندرم متابولیک (با مجموعه‌ای از عوامل خطر مشخص شده و می‌تواند به بروز بیماری عروق کرونر قلب و سایر بیماری‌های قلبی – عروقی منجر شود) و بیماری کبد چرب (تجمع مقادیر زیاد چربی در کبد).
به گفته محققان تلفیقی از محدودیت کالری دریافتی و کاهش هورمون گرسنگی می‌تواند به کنترل درازمدت وزن کمک کند. با این حال، لازم است در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام شود.
منبع:

Chen VP et al. Proceedings of the National Academy of Sciences 2017; Volume 114: Page10960-10965.

Loading