کربوهیدرات با اثر بر بافت چربی قهوه‌ای با چاقی مقابله می‌کند

کربوهیدرات با اثر بر بافت چربی قهوه‌ای با چاقی مقابله می‌کند

در انسان عملکرد بافت چربی قهوه‌ای با بافت چربی سفید متفاوت است. بافت چربی سفید انرژی را به شکل تری‌گلیسرید (نوعی چربی) در بدن ذخیره می‌کند. اما بافت چربی قهوه‌ای به سوزاندن و مصرف انرژی (ترموژنز) کمک می‌کند. بنابراین با افزایش فعالیت آن می‌توان از بروز چاقی و دیابت جلوگیری نمود. فعالیت چربی قهوه‌ای به مرور زمان تغییر می‌کند. به طوریکه فعالیت آن در افراد سالمند و بیماران مبتلا به چاقی یا دیابت کاهش می‌یابد.
تا امروز یک عامل شناخته شده که می‌تواند سبب تحریک چربی قهوه‌ای شود و آن عامل سرما است. مطالعات نشان داده‌اند در افرادی که در طی روز ساعت‌ها در یک اتاق سرد قرار می‌گیرند نه تنها ترموژنز بافت چربی قهوه‌ای بیشتر می‌شود، بلکه کنترل قند خون نیز بهبود می‌یابد.
اخیراً مشخص شده که غذا نیز می‌تواند بر روی فعالیت بافت چربی قهوه‌ای اثر داشته باشد. برای انجام این مطالعه شرکت کنندگان ۲ بار مورد بررسی قرار گرفتند. یک بار بعد از مواجهه با سرما و بار دیگر بعد از مصرف یک وعده غذایی سرشار از کربوهیدرات. در این آزمایش کربوهیدرات ۵۸ درصد وعده غذایی را تشکیل می‌داد. نتایج نشان داد که مصرف وعده غذایی حاوی کربوهیدرات، همانند سرما، سبب افزایش فعالیت و ترموژنز در بافت چربی قهوه‌ای می‌شود. البته لازم است برای تائید نتایج مطالعه مذکور تحقیقات بیشتری انجام شود.
کربوهیدرات در غلات، میوه‌ها، سبزیجات، حبوبات و لبنیات یافت می‌شود. به طور کلی توصیه می‌شود که کربوهیدرات ۴۵ تا ۶۵ درصد انرژی روزانه افراد را تامین نماید.
منبع:

Mueez U Din et al. Cell Metabolism 2018; Volume 28.

Loading