کاهش استرس حتی با یک جلسه ورزش

فعالیت بدنی برای سلامتی سودمند است اما اطلاعات اندکی در مورد اثرات یک جلسه ورزش بر مغز وجود دارد. مطالعه‌ای که به تازگی در مجله Brain Plasticity منتشر شده اثرات یک جلسه فعالیت بدنی را بر خلق و خو بررسی کرده است.
بررسی اثرات یک جلسه ورزش به محققان کمک می‌کند تا دریابند چگونه ورزش مداوم در یک دوره زمانی طولانی مدت می‌تواند اثرات درازمدت بر مغز داشته باشد. در حال حاضر مداخلات ورزشی برای کمک به نقص شناختی در اثر سالمندی طبیعی گرفته تا نقص‌های حرکتی در بیماری پارکینسون و وضعیت خلقی در افسردگی استفاده می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد یک جلسه ورزش ۳ اثر اصلی را به دنبال دارد. این اثرات عبارتند از: عملکرد اجرایی بهتر (فرآیندهای ذهنی که به ما در برنامه‌ریزی، تمرکز و انجام چند کار به طور همزمان کمک می‌کند)، خلق و خوی بهتر و کاهش میزان استرس.
ورزش سبب افزایش سطح دوپامین، اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین و سروتونین می‌شود. دوپامین در یادگیری به مغز کمک می‌کند. افزایش ترشح سروتونین نیز سبب کاهش اضطراب و افسردگی در انسان و حیوان می‌شود.
علاوه براین، یک جلسه ورزش سبب افزایش سطوح تنظیم کننده‌های عصبی می‌شود. این مواد شامل اپیوئیدها و اندوکانابینوئید است که به طور طبیعی در هنگام ورزش توسط مغز تولید می‌شود. اپیوئیدها در پاسخ مغز نسبت به درد و استرس نقش دارند.
این نتایج به وضوح نشان می‌دهد که یک جسله ورزش اثرات عمیقی بر مغز داشته و پیامدهای مهمی را برای افزایش قدرت شناختی در افراد سلام و بهبود علائم در بیماران به دنبال دارد.
منبع:

Basso, Julia C. et al. Brain Plasticity 2017

Loading