کافئین درد بعد از جراحی را می‌کاهد.

کافئین درد بعد از جراحی را می‌کاهد.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد درد پس از عمل جراحی با فقدان خواب قبل از جراحی مرتبط است. همچنین مشخص شده که کافئین با این مشکلات مقابله می‌کند.
مطالعات نشان می‌دهند ۸۰ درصد کسانی که تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند درد حاد را به دنبال جراحی تجربه می‌کنند و حدود ۷۵ درصد آن‌ها درد متوسط یا شدید را گزارش کرده‌اند. این مطالعات نشان داده‌اند خواب ناکافی قبل و بعد از جراحی شدت درد را پس از جراحی افزایش می‌دهد. با این حال، مکانیسم این ارتباط نامشخص است.
در پژوهش حاضر که بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام شده و در مجله Sleep منتشر شده است اثرات کافئین که می‌تواند گیرنده‌های آدنوزین را مسدود کند بررسی شده است. نتایج نشان داد کافئین درد پس از عمل جراحی را کاهش می‌دهد اما این اثر تنها در موش‌هایی دیده شد که قبل از جراحی محرومیت از خواب را تجربه کرده بودند.
محققان معتقدند کافئین می‌تواند با جلوگیری از بخشی از تغییرات عصبی – شیمیایی که به علت محرومیت از خواب در مناطق کنترل کننده خواب و بیداری در مغز ایجاد می‌شود، از افزایش شدت درد پیشگیری کند.
برای تائید یافته‌های مطالعه حاضر نیاز به انجام تحقیقات بیشتر وجود دارد. با این حال، این نتایج نشان‌دهنده اهمیت خواب شبانه خوب قبل از عمل جراحی است.
منبع:

Viviane S Hambrecht-Wiedbusch et al. Sleep 2017.

Loading