چگونه تماشای بیش از حد تلویزیون خطر مرگ را افزایش می‌دهد؟

چگونه تماشای بیش از حد تلویزیون خطر مرگ را افزایش می‌دهد؟

تحقیقات نشان می‌دهد تماشای بیش از حد تلویزیون خطر ترومبوآمبولی وریدی (VTE) را که با ایجاد لخته خون بالقوه کشنده مشخص می‌شود، افزایش می‌دهد.
ترومبوآمبولی وریدی می‌تواند به دو نوع متفاوت وجود داشته باشد: ۱) ترومبوز ورید عمقی (DVT) و ۲) آمبولی ریوی (PE) .

DVT زمانی رخ می‌دهد که لخته خون در وریدهای عمیق، غالباً در پاها، ایجاد شود.PE زمانی رخ می‌دهد که لخته خون که در وریدهای عمقی ایجاد شده به ریه‌ها انتقال یافته و در آنجا سبب مسدود شدن شریانی شود که خون مورد نیاز این اندام را تامین می‌کند.
حال این سوال مطرح می‌شود که برخی عوامل ساده مانند تماشای تلویزیون چگونه می‌تواند در بروز این شرایط مرگبار نقش داشته باشند؟ یکی از عوامل خطر مهم در ایجاد ترومبوآمبولی وریدی کاهش جریان خون است. نشستن به مدت طولانی می‌تواند در کاهش جریان خون نقش داشته باشد. در سال ۲۰۱۶ نتایج مطالعه‌ای نشان داد نشستن طولانی مدت در مقابل تلویزیون خطر آمبولی ریوی را در مردان ژاپنی افزایش می‌دهد. در مطالعه جدید محققان به بررسی این موضوع پرداختند که آیا در ایالات متحده نیز تماشای تلویزیون بر روی بزرگسالان همین اثر را دارد یا خیر. شیوع VTE در جوامع غربی نسبت به آسیا بالاتر است. بنابراین مطالعه این ارتباط در این جوامع بسیار مهم است.
در مطالعه مذکور اطلاعات ۱۵۱۵۸ نفر در محدوده سنی ۴۵ تا ۶۴ سال بررسی شد. میزان تماشای تلویزیون در این افراد به صورت “هرگز یا به ندرت”، “برخی اوقات”، “اغلب اوقات” و “بسیار زیاد” مشخص شد. نتایج نشان داد در کسانی که “بسیار زیاد” به تماشای تلویزیون می‌نشستند نسبت به کسانی که “هرگز یا به ندرت” تلویزیون می‌دیدند خطر بروز VTE به میزان ۱/۷ برابر بیشتر بود. حتی در کسانی که مقادیر توصیه شده فعالیت بدنی را انجام می‌دادند نیز تماشای بسیار زیاد تلویزیون این خطر را افزایش می‌داد. این امر نشان می‌دهد حتی کسانی که از نظر جسمی فعال هستند نباید خطرات ناشی از بی‌تحرکی طولانی مدت را نادیده بگیرند.
منبع:

Yasuhiko Kubota et al. Journal of Thrombosis and Thrombolysis 2018.

Loading