چگونه با چاقی در دوران کودکی و نوجوانی مقابله کنیم؟

چگونه با چاقی در دوران کودکی و نوجوانی مقابله کنیم؟

چاقی در دوران کودکی و نوجوانی یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در سطح بهداشت جهانی است. امروزه شیوع اضافه وزن در کودکانی با سن ۶ سال در سراسر جهان افزایش یافته و پیامدهایی مانند دیابت، پرفشاری خون، آسم، مشکلات مرتبط با خواب و اعتماد به نفس پایین را به دنبال خواهد داشت. چاقی در دوران کودکی و نوجوانی تا دوران بزرگسالی ادامه یافته و خطر کاهش سلامتی را در سال‌های بعدی زندگی افزایش می‌دهد.

چاقی در کودکان و نوجوانان

بررسی نتایج حاصل از ۱۱۴ مطالعه که بیش از ۱۳ هزار کودک و جوان را در برمی‌گیرد، نشان می‌دهد ایجاد تغییراتی در رژیم غذایی، فعالیت بدنی و رفتار می‌تواند به کاهش چاقی در کودکان ۶ تا ۱۱ ساله و نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله کمک کند.
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که ترکیبی از مداخلات شامل رژیم غذایی، فعالیت بدنی و تغییرات رفتاری سبب کاهش وزن نوجوانان به میزان حدود ۵/۳ کیلوگرم می‌شود.
این نتایج از آن نظر حائز اهمیت هستند که ارائه‌دهنده شواهد بیشتر و جدیدتری هستند که نشان می‌دهد مداخلات رفتاری می‌تواند به درمان کودکان مبتلا به اضافه وزن و چاقی کمک کند. به گفته محققان رویکردهایی که چندین مداخله را مورد استفاده قرار می‌دهند برای مقابله با اضافه وزن و چاقی در سنین کودکی و نوجوانی موثر هستند.
منبع:

Al-Khudairy L et al. Cochrane Reviews 2017.

Loading