چه عواملی بر انتخاب‌ مواد غذایی موثرند؟

چه عواملی بر انتخاب‌ مواد غذایی موثرند؟

امروزه چاقی به علت ارزان و در دسترس بون مواد غذایی ناسالم به یک مشکل مهم بهداشتی تبدیل شده است. بسیاری از سازمان‌ها با ارائه آموزش و اطلاعات در مورد رژیم غذایی سالم افراد را به عادات غذایی سالم تشویق می‌کنند. با این وجود، محرک‌هایی در محیط وجود دارند که افراد را به مصرف برخی مواد غذایی که حتی ناسالم بودن آن‌ها مشخص است، سوق می‌دهند. اخیراً محققان اثر هشدارهای بهداشتی را بر روی انتخاب‌های غذایی، در حضور یا عدم حضور محرک‌های مرتبط با غذا خوردن، بررسی کرده‌اند. محرک‌های مورد بررسی در این مطالعه از آگهی‌های تبلیغاتی تا تصویر و بوی مواد غذایی را شامل می‌شد.
نتایج این مطالعه نشان داد هشدارهای بهداشتی در مورد انتخاب مواد غذایی سالم تنها در محیط‌هایی موثر است که هیچ محرکی وجود نداشته باشد. در جایی که محرک‌هایی برای خوردن برخی تنقلات وجود داشته باشد افراد با وجود آنکه از ناسالم بودن آن ماده غذایی آگاه هستند آن را مصرف می‌کنند.
بر اساس نتایج مطالعه فوق محققان کاهش محرک‌های محیطی را، به خصوص در ارتباط با کودکان، توصیه می‌کنند. در این راستا می‌توان میزان تبلیغات مربوط به غذاهای ناسالم را کاهش و تبلیغات مربوط به غذاهای سالم را افزایش داد. همچنین قرار دادن غذاهای سالم در جلو قفسه‌ فروشگاه‌ها می‌تواند در انتخاب‌های غذایی سالم نقش داشته باشد.
منبع:

Aukje A.C. Verhoeven et al. Appetite 2018; Volume 120: Pages 616-626.

Loading