چرا در زمستان چاق‌تر می‌شویم؟

چرا در زمستان چاق‌تر می‌شویم؟

تحقیقات جدید نشان می‌دهد سلول‌های چربی که در زیر پوست قرار دارند در هنگام مواجهه با نور آبی تابیده شده از سوی خورشید کوچکتر می‌شوند. هنگامی که نور آبی خورشید (نوری که با چشم قابل دیدن است) به داخل پوست نفوذ کرده و به سلول‌های چربی زیر پوست می‌رسد، اندازه قطرات کوچک چربی کاهش یافته و به بیرون از سلول ترشح می‌شوند. به عبارت دیگر، در صورت مواجهه با نور خورشید سلول‌های بدن مقدار زیادی چربی ذخیره نمی‌کنند.
این یافته نشان می‌دهد که عدم وجود نور کافی در ماه‌های سرد سال می‌تواند علت افزایش ذخیره چربی و درنتیجه افزایش وزن و بروز چاقی در طی زمستان در برخی از افراد باشد. با این حال، محققان هشدار می‌دهند که نتایج فوق تنها یک مشاهده اولیه بوده و تلاش برای قرار گرفتن در مقابل نور خورشید یک روش مطمئن و توصیه شده برای کاهش وزن نمی‌باشد. همچنین در حال حاضر شدت نور و مدت زمان لازم برای قرار گرفتن در مقابل نور خورشید که به کاهش وزن کمک کند، مشخص نیست. با این حال، این کشف جدید زمینه را برای انجام تحقیقات بیشتر که بتواند به درمان چاقی و مشکلات مرتبط با آن کمک کند، فراهم می‌سازد.
منبع:

Katarina Ondrusova et al. Scientific Reports 2017.

Loading