چای سیاه به کاهش وزن کمک می‌کند.

چای سیاه به کاهش وزن کمک می‌کند.

با توجه به شیوع روز افزون چاقی شناخت استراتژی‌های جدید کاهش وزن یکی از مهم‌ترین اولویت‌های محققان است. در این راستا در یک مطالعه جدید محققان نشان دادند که چگونه نوشیدن چای سیاه می‌تواند یکی از این استراتژی‌ها باشد.
مزایای چای سیاه اغلب در سایه فواید چای سبز که مشخص شده می‌تواند به کاهش وزن کمک کند، قرار دارد. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که نه تنها چای سیاه نباید نادیده گرفته شود بلکه می‌تواند به اندازه چای سبز در کاهش وزن موثر باشد.
چای سیاه و چای سبز هر دو حاوی پلی‌فنول هستند. پلی‌فنول‌ها آنتی‌اکسیدان‌هایی هستند که ساختار سلولی (مانند DNA و غشای سلولی) را در برابر رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کنند.
پلی‌فنول‌های چای سبز بعد از جذب وارد جریان خون و بافت‌های بدن شده و مطالعات نشان می‌دهد که این ترکیبات می‌توانند متابولیسم انرژی کبد را تغییر داده و به کاهش وزن کمک کنند. یافته‌های مطالعه جدید نشان می‌دهد که چای سیاه از طریق یک مکانیسم جدید و از طریق میکروبیوم روده می‌تواند به بهبود سلامت عمومی و کاهش وزن کمک کند.
چای سبز و چای سیاه از راه‌های مختلف بر متابولیسم کبد اثر می‌گذارند. مولکول‌های کوچک چای سبز با سهولت بیشتری جذب می‌شوند و مستقیماً به کبد رسیده و بر متابولیسم انرژی اثر می گذارند. اما مولکول‌های چای سیاه برای جذب از این طریق بزرگ هستند. این مولکول‌ها در روده باقی مانده و رشد باکتری‌های مفید را تقویت کرده و متابولیت‌هایی را ایجاد می‌کنند که به کنترل متابولیسم انرژی کبد کمک می‌کند. همچنین مشخص شده که چای سیاه حاوی سطوح بالاتر باکتری به نام Pseudobutyrivibrio است که در ایجاد اثرات متفاوت چای سبز و چای سیاه بر متابولیسم انرژی نقش دارد.
به گفته محققان نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که چای سیاه به اندازه چای سبز می‌تواند در سلامتی موثر باشد. این نتایج نشان می‌دهد که چای سبز و چای سیاه پره‌بیوتیک بوده و به رشد میکروارگانیسم‌های مفید کمک می‌کنند.
منبع:

Henning SM et al. European Journal of Nutrition 2017.

Loading