چاقی مرکزی در تمام افراد خطرناک است

محققان هشدار می‌دهند افرادی که نمایه توده بدنی (BMI) طبیعی دارند اما به چاقی مرکزی (افزایش نسبت دور کمر به دور باسن) مبتلا هستند نسبت به کسانی که به اضافه‌وزن یا چاقی مبتلا بوده و چاقی مرکزی ندارند، بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از تمام علل قرار دارند. این نتایج با بررسی ۴۲۷۰۲ نفر به دست آمده است. برخی مطالعات قبلی نشان داده‌اند که در افراد با وزن طبیعی که به چاقی مرکزی مبتلا هستند حتی نسبت به کسانی که همراه با چاقی مرکزی به اضافه‌وزن یا چاقی نیز مبتلا هستند، شانس بقا در طولانی مدت کمتر است.
در مطالعه حاضر شرکت‌کنندگان بر اساس BMI و نسبت دور کمر به دور باسن به گروه وزن طبیعی، وزن طبیعی همراه با چاقی مرکزی، اضافه‌وزن، اضافه‌وزن همراه با چاقی مرکزی، چاق و چاق همراه با چاقی مرکزی تقسیم‌بندی شدند.
محققان دریافتند در مقایسه با افرادی که وزن طبیعی دارند و به چاقی مرکزی نیز مبتلا نیستند، تنها در افراد با وزن طبیعی و افراد مبتلا به چاقی که به چاقی مرکزی نیز مبتلا هستند، خطر مرگ و میر ناشی از تمام علل بیشتر است. در تمام افراد مبتلا به چاقی مرکزی، صرف نظر از BMI، خطر مرگ ناشی از علل قلبی – عروقی بیشتر بود.
نتایج مطالعه فوق، یافته‌های سایر مطالعات را که نشان می‌دادند در افراد با وزن طبیعی، چاقی مرکزی خطر مرگ ناشی از تمام علل را افزایش می‌دهد، تائید می‌کند. بنابراین اگر شخصی به چاقی مرکزی مبتلا است باید بدون توجه به BMI خود نسبت به کاهش چربی‌های این ناحیه اقدام کند.
منبع:

Hamer M et al. Annals of Internal Medicine 2017; Volume 166: Page 917-91

Loading